Payment with Visa Payment with Mastercard in white color Payment with Klarna Payment with Payson Payment with Swish
Fri frakt vid köp över 800 kr!

Allmänna villkor

Villkor för kommissionsförsäljning hos Sang AB via friluftsportalen.se

 

Dessa allmänna villkor gäller för tjänsten ”Kommissionsförsäljning” som Sang AB tillhandahåller kunder som lämnar in/skickar in sina friluftsartiklar till oss för försäljning. I samband med att kunden skickar in/ lämnar in friluftsartiklar till oss ingås ett avtal mellan Sang AB och kunden enligt vad som framgår av dessa allmänna villkor.


Uppdrag:

Kunden skickar in friluftsartiklarna via Postnord genom en fraktsedel som kunden får via mail där Sang AB står för frakten.

I samband med att kunden skickar in friluftsartiklarna ger kunden oss uppdraget att sortera och bedöma vilka friluftsartiklar som vi anser vara säljbara, skänka vidare eller återvinna friluftsartiklarna som inte anses vara säljbara.

Sang AB säljer varorna i sitt eget namn för kundens räkning.

Som ersättning för tjänsten får kunden provision på sålda varor enligt vad som beskrivs längre ner i avtalet.


Hela processen:

Kunden är införstådd med att de ska sortera friluftsartiklarna innan de skickas in till oss. Friluftsartiklarna ska vara hela och rena. Allt som är för noppigt, tvättpåverkat, har hål, fläckar eller är för luddigt sorteras bort av kunden. Fyll i formuläret för en förfrågan om just dina artiklar. Är paketet större än: längd max 60 cm och längd + bredd + höjd max 90 cm samt väger mer än 2 kg, vänligen specificera det i din förfrågan. Vid övervikt står kunden för eventuella avgifter.

Efter godkänd förfrågan paketerar kunden friluftsartiklarna väl och använder fraktsedeln vi mailar ut. Vi ber kunderna även att samla på sig friluftsartiklar innan de skickar in till oss. Ett stort och fullt paket är att föredra istället för flera små. 

När kunden lämnar in/skickar in friluftsartiklarna till oss så registreras kunden i vårt kundregister där kundens namn och kontaktuppgifter sparas. Vi registrerar även relevant information om lämnade friluftsartiklar såsom artikelnummer, antal skänkta/återvunna plagg, antal varor som är till försäljning, utbetalning osv.

Efter friluftsartiklarna kommit till oss går vi igenom dem, sorterar, skänker eller återvinner det som vi bedömer inte vara säljbart. Vi fotar, prissätter och registrerar friluftsartiklarna på vår hemsida för försäljning. Friluftsartiklarna till försäljning hos oss i 3-12 månader beroende på vilken säsong artikeln tillhör.

När vi är klara får kunden ett mail av oss med relevant information om dennes försäljning hos oss. 

Varorna säljs via Sang ABs webbutik https://www.friluftsportalen.se


Prissättning:

Kunden är införstådd i att det är Sang AB som prissätter friluftsartiklarna, justerar priserna eller rear ut friluftsartiklarna när försäljniingstiden närmar sig sitt slut för att öka chanserna att få alla varor sålda.

Det som avgör priset är märket, efterfrågan men framför allt skicket.


Utbetalning av provisionen:

Kunden får 50% av summan vi på Sang AB säljer friluftsartiklarna för. Inga andra dolda avgifter tillkommer.

Sang ABs del ska täcka för moms (vi använder oss av vinstmarginalbeskattning), sortering, lagerhållning, löner, marknadsföring, försäljning och övriga kostnader.

När försäljningen är slut kommer Sang AB att gå genom alla sålda friluftsartiklar. Friluftsartiklarna som inte blir sålda tillfaller Sang AB. 

Vi gör en sammanfattning av din försäljning och skickar ett mail till dig med all relevant information samt en lista där vi specificerar vilka friluftsartiklar som blivit sålda och för hur mycket samt vilka som blivit skänkta till välgörenhet. I mailet framgår även totalsumman och hur mycket av summan som är kundens provision och vilka friluftsartiklar som tillfallit Sang AB.

Utbetalningen sker via banköverföring. I samband med att vi, Sang AB, skickar kunden ett mail med information om försäljningen ber vi även om kundens kontouppgifter för att vi ska kunna betala ut provisionen.

Provisionen betalas ut månadsvis.


Kommissionsavtalets upphörande:

Kommissionsavtalet träder i kraft i samband med att kunden skickar in/lämnar in friluftsartiklarna till oss och upphör när försäljningstiden är slut.

Vill kunden säga upp avtalet innan tiden är slut och få tillbaka sina friluftsartiklar så får de göra det förutsatt att vi inte gått genom friluftsartiklarna innan. Kunden står för frakten när friluftsartiklarna ska skickas tillbaka.

Kunden är införstådd att det finns en stor kostnad för Sang AB efter sorteringen av friluftsartiklarna har ägt rum därför tar vi en avgift på 300 SEK om kunden säger upp avtalet efter vi har gått genom friluftsartiklarna. Kunden står för frakten även då. Friluftsartiklar som redan skänkts till välgörenhet eller återvinning kan inte återfås utav Sang AB.


Stöld, skador eller svinn:

Sang AB ansvarar för kundens friluftsartiklar under tiden de är hos oss. I händelse av skada, stöld eller svinn kommer kunden att ersättas med det beloppet som motsvara kundens andel om Sang AB hade sålt den/de friluftsartiklar som blivit drabbade.

Om stöld, svinn eller skada sker innan sorteringen ägt rum så är kunden införstådd med att vi inte kan räkna kundens andel i fall alla varorna hade blivit sålda. Kunden måste i så fall ha lämnat in en förteckning på det som kunden skickar in.


Hantering av personuppgifter:

Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till Dig som kund. Vi värnar om Din personliga integritet och vill att Du ska vara trygg i hur vi hanterar Dina uppgifter. Därför hanterar vi på Sang AB, kundens personuppgifter enligt GDPR, The General Data Protection Regulation.


Övrigt:

Utöver vad som framgår av dessa Allmänna Villkor gäller Kommissionslagen (2009:865)

Dessa Allmänna Villkor gäller fr.o.m. 2022-04-01.